Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

alvsjo-centrum-hi1800

Älvsjö centrum

En medelpunkt för kommunikation, endast 10 minuter från city

Älvsjö centrum är ett kommunikationsnav för södra Stockholm, endast 10 minuter från city. Området präglas av den stora tåg stationen och Stockholmsmässan, Nordens största mässhall. De två dominerande fastighetsägarna i Älvsjö centrum är Familjebostäder och Fastpartner AB.

Just nu pågår ett omfattande bostadsbyggande i området runt centrumet och information om det finns på Stockholms stads hemsida. Resultat kommer att bli ett än mer levande och sjudande gatuliv med ett bra utbud av handel och service.

Läs mer om bostadsprojektet »

Lediga kontors- och butikslokaler i området förmedlas av Fastpartner AB, som också äger och förvaltar många av fastigheterna i centrumet.

27 710

Personer bosatta i Älvsjö (2015)

396 100 kr/år

Medelinkomst för personer mellan 20-64 år (2014)

endast 2.4%

var arbetslösa i Älvsjö år 2015

Historik

Namnet Älvsjö dök upp i skrift för första gången 1461, och syftar antagligen på den idag försvunna Brännkyrkasjön. Älvsjö station invigdes 1 november 1879, vilket satte fart på stadsutvecklingen i området. Älvsjö blev år 1913 införlivat med Stockholms stad. Idag är Älvsjö ett attraktivt bostadsområde.

Lediga lokaler

Fastpartners lokalutbud i Stockholm just nu!